Dejavu 是一个 Elasticsearch的 Web UI 工具

Dejavu 是一个 Elasticsearch的 Web UI 工具,其 UI界面更符合当下主流的前端页面风格。拥有丰富的过滤器和查询视图导入,浏览和编辑数据,直观地创建搜索UI。

相关的项目 - 更多比较

Popular
131 5.9k 365

dejavu是一个用于Elasticsearch的现代化Web UI
 
10.0 10.0
  3天前
Popular
132 5.9k 365

dejavu是一个用于操作Elasticsearch的Web UI
 
10.0 10.0
  3天前
Popular
132 5.9k 364

Dejavu 是一个 Elasticsearch的 Web UI 工具
 
10.0 10.0
  3天前